Shining Box à La K'bane a boukan

Shining Box à La K'bane a boukan. Photo : Laurent Sigwald